Rok 2020 rozpoczął się już na dobre, a za nami już pierwszy z jego dwunastu miesięcy. Tegoroczne wydarzenia, zarówno te sportowe jak i marketingowe związane z Gwarkiem Tarnowskie Góry będą nam przypominać o innym, niezwykle ważnej dacie w historii naszego Klubu. Dziesięć lat temu, a dokładniej w marcu 2010 roku powołana do życia została organizacja zrzeszająca sponsorów oraz osoby fizyczne z Powiatu Tarnogórskiego, którym przyświecał rozwój sportowy oraz organizacyjny Gwarka Tarnowskie Góry. Tak powstała GRUPA 2010.

 

Najłatwiej mówiąc, nazwa ,GRUPA 2010 pochodzi od roku w którym została założona. W dniu 17 marca 2010 r. doszło do spotkania przedsiębiorców powiatu tarnogórskiego w siedzibie Towarzystwa Sportowego „Gwarek” Tarnowskie Góry. Celem spotkania było poruszenie problemów właściwego rozwoju sportu i rekreacji w naszym mieście, budowy właściwego wizerunku i zawodowej promocji naszego miasta, jak również poruszenie wielu problemów związanych z funkcjonowaniem i działalnością organizacji pozarządowych. Skutkiem spotkania było powołanie Grupy zrzeszającej przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne, którym leży na sercu prawidłowy rozwój sportowy naszego miasta oraz właściwa jego promocja.

 

Ustalono, iż Towarzystwo Sportowe „Gwarek” Tarnowskie Góry będzie organizacją, której działalność przyczyni się do istotnego rozwoju sportu i rekreacji dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego oraz przyczyni się do promocji Klubu, a co najważniejsze miasta Tarnowskie Góry. Członkowie grupy zobowiązali się do podjęcia ścisłej współpracy z TS Gwarek Tarnowskie Góry udzielając pomocy materialnej, rzeczowej oraz finansowej.

 

Po prawie dziesięciu latach działalności GRUPIE 2010 możemy stwierdzić, że efekty pracy przyszły bardzo szybko, a dynamiczny rozwój grupy zrzeszającej już ponad 100 podmiotów potwierdza, iż inicjatywa była nadmiar słuszna. Cel, jakim było osiągnięcie sukcesu sportowego TS Gwarek Tarnowskie Góry, połączonego z prowadzeniem zawodowego i co najważniejsze stabilnego finansowo klubu, a także promocję miasta Tarnowskie Góry o zasięgu najpierw regionalnym, a następnie ogólnopolskim, udaje się z roku na rok ciągle poprawiać. Jesteśmy przekonani, iż nie jesteśmy nawet w połowie obranej przez nas drogi.

 

W związku z naszym małym jubileuszem, przygotowaliśmy dla wszystkich zrzeszonych w GRUPIE 2010 podmiotów kalendarium specjalnych wydarzeń, przyświecających obchodom 10-lecia istnienia GRUPY 2010. Pełen spis wydarzeń znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce GRUPA 2010, który można najłatwiej znaleźć TUTAJ. Szerzej o GRUPIE 2010 można natomiast przeczytać TUTAJ.

 

Dziękując wszystkim Firmom za wieloletnią obecność w Gwarku Tarnowskie Góry, serdecznie zachęcamy Ich do skorzystania z naszej tegorocznej oferty obchodów jubileuszu GRUPY 2010 i do wspólnego świętowania naszego wspólnego sukcesu. Zapraszamy również do kontaktu z GRUPĄ 2010 nowe firmy, na które czeka szereg specjalnych ofert!

 

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Dodaj komentarz