Informacje ogólne

Towarzystwo Sportowe “Gwarek” Tarnowskie Góry dba o prawidłowy rozwój młodych adeptów szkółek piłkarskich. Nasz Klub tworząc im odpowiednie warunki do uprawiania piłki nożnej, Gwarek Tarnowskie Góry wychowuje i uczy od podstaw małego sportowca, zaznajamiając go z podstawami gry w piłkę nożną. Dzięki temu nasz Klub wychowuje nie tylko dobrego człowieka, a i kibica, czy pasjonata sportu, pozostając już na długi okres czasu związany z Gwarkiem Tarnowskie Góry.

 

Ideą szkolenia grup młodzieżowych działających w naszym Klubie jest wyselekcjonowanie zawodników, którzy w największym stopniu piłkarskim poczynili odpowiedni progres sportowy. Dzięki temu, dbając o ich prawidłowy rozwój w ramach istniejących grup, zawodnicy biorą udział w rozgrywkach ligowych, mogąc rywalizować ze swoimi rówieśnikami z innych klubów piłkarskich. Ważnym celem są także wyniki osiągane przez grupy młodzieżowe naszego Klubu, które świadczą o zespołowości oraz poczynionymi postępami w pracy.

 

Zespoły młodzieżowe Gwarka Tarnowskie Góry występują obecnie w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach, a także Podokręg Bytom. Nasze najmłodsze zespoły biorą udział w licznych turniejach piłkarskich, organizowanych przez inne kluby piłkarskie, a także przez nasz Klub. Pion szkolenia młodzieżowego funkcjonuje na podstawie Narodowego Modelu Gry oraz założeń tego programu, który zawiera podstawowe wytyczne konieczne do realizacji naszej misji.

IMG_2345

 

Misja Akademii Piłkarskiej

Proces szkolenia zawodników w Gwarku Tarnowskie Góry skupia się wokół czterech podstawowych kryteriów:

  • Kryteria sportowe,
  • Kryteria wychowawcze,
  • Kryteria edukacyjne,
  • Kryteria moralne.

            Kryterium sportowe ocenia sukces i wyniki całej drużyny piłkarskiej. Pamiętajmy jednak, iż istnieje zróżnicowany poziom potencjału, umiejętności oraz możliwości poszczególnych zawodników. Charakterystyka postępów piłkarskich u poszczególnego zawodnika może występować w różnym etapie wiekowym. Może to mieć efekt także na pozostałych zawodników w drużynie, którzy poprzez dalsze udoskonalanie swoich umiejętności mogą nie tylko uczynić z siebie lepszego piłkarza, ale może to także oddziaływać na postępy całej drużyny.

 

            We wstępie można było przeczytać, iż nasz Klub ucząc młodego zawodnika piłki nożnej wychowuje go także jako człowieka. Umiejętności wyniesione z treningów młody zawodnik może przenieść także poza życie sportowe. Ukształcenie go pod względem wychowania może mieć pozytywne skutki w kontaktach z rówieśnikami czy rodziną. Cechy nabyte podczas treningów również mogą być tego przykładem.

 

            Kryterium edukacyjne dotyczy głównie tematyki piłki nożnej, jednak widzianej po odbyciu jednostki treningowej. Młody zawodnik jest w stanie udoskonalać swoją wiedzę na temat piłki nożnej czy działalności klubu sportowego. Teoria uzyskana dzięki naukom prowadzonym przez trenerów pozwoli im w dalszym ciągu rozwijać swoje zainteresowanie polskim oraz światowym rozwojem piłki nożnej.

 

            Kryterium moralne również odzwierciedla zachowanie młodego zawodnika nie tylko na boisku, ale i poza nim. Zawodnicy winny być szkoleni w duchu fair play, zasad uczciwości i szacunku do ludzi. Wszystko to potrzebne jest młodemu człowiekowi do stawienia czoła zagrożeniom, jakie czekają ich w przyszłości.

IMG_4348

 

Baza treningowa:

  • Obiekt klubowy TS Gwarek (2 pełnowymiarowe boiska) przy ul. Wojska Polskiego 2 w Tarnowskich Górach
  • Obiekty miejskie:

– boisko ze sztuczną nawierzchnią MDK “Jordan” przy ul. Gliwickiej 36 w Tarnowskich Górach

– boisko ze sztuczną nawierzchnią “Orlik” przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach

  • Sale gimnastyczne (w okresie treningów zimowych):

– Wieloprofilowy Zespół Szkół przy ul. Sienkiewicza 6 w Tarnowskich Górach

– Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 (Budynek A) oraz przy ul. Sobieskiego 5 (Budynek B) w Tarnowskich Górach

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach

– Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach

_MG_0004

 

Obozy sportowe, konkursy, festyny

            Klub organizuje pozostałe formy wypoczynku dla swoich podopiecznych. Tradycyjnie w okresie wakacyjnym organizujemy dla wszystkich naszych grup młodzieżowych obozy sportowe. Wakacyjne wyjazdy połączone są z aktywną formą wypoczynku. Treningi sportowe, a także pozostałe atrakcje jak np. wycieczki krajoznawcze dodatkowo łączą zawodników, tworzących drużynę.

 

Na zakończenie każdego sezonu rozgrywkowego tworzymy dla wszystkich naszych grup młodzieżowych festyn, na którym najlepsi zawodnicy oraz drużyny nagradzane są przez swoich trenerów. Jest to kolejna forma dowartościowania młodego zawodnika, który widząc zadowolenie z uzyskiwanych przez niego rezultatów, chce ciągle podnosić swoje umiejętności.

IMG_2343