W sytuacji gdy są Państwo zdecydowani na przystąpienie swojego syna / córki do Akademii Piłkarskiej Gwarka Tarnowskie Góry, prosimy o pobranie poniższego dokumentu deklaracji członkowskiej oraz dokładnego wypełnienia. Prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską prosimy w dwóch kopiach dostarczyć do sekretariatu klubu TS Gwarek, a także Trenerowi prowadzącemu zajęcia.

Deklaracja członkowska: POBIERZ.

 

Oprócz wypełnienia deklaracji członkowskiej, przed bezpośrednim przyjęciem do Klubu oraz uczestnictwem w zajęciach piłkarskich, rodziców oraz opiekunów prosimy o zarejestrowanie swojego syna / córki na oficjalnym profilu Polskiego Związku Piłki Nożnej, klikając w link Łączy Nas Piłka. Rejestracja na profilu jest całkowicie bezpieczna oraz niezbędna w dalszym etapie przystępowania do Klubu. W przypadku pomocy przy rejestracji prosimy o kontakt z Trenerem prowadzącym bezpośrednie zajęcia, bądź z Trenerem Koordynatorem (kontakty w zakładce ZAPISY). Oficjalny film profilu Łączy nas Piłka opublikował materiał wideo z instrukcją, jak stworzyć konto w oddziale szkółki. Film pomocniczy dostępny jest pod linkiem: TUTAJ.

 


 

Jeśli z jakichś powodów zdecydują się Państwo na rezygnację z członkostwa syna / córki w naszym Klubie, prosimy o pobranie poniższego dokumentu rezygnacji, przeczytania go ze zrozumieniem oraz wypełnienia. Kompletny dokument prosimy o dostarczenie do sekretariatu klubu TS Gwarek.

Rezygnacja z członkostwa w Klubie: POBIERZ.

 


 

W trakcie organizowanych przez klub TS Gwarek zajęć dodatkowych (obozy sportowe, półkolonie letnie, półkolonie zimowe, etc.) rodzic proszony jest o wypełnienie niezbędnego dokumentu jakim jest karta kwalifikacyjna uczestnika obozu lub półkolonii. Aby pozytywnie zakwalifikować osobę na powyższe zajęcia, prosimy o pobranie poniższego dokumentu, przeczytania go ze zrozumieniem oraz dokładnego wypełnienia (rozumiemy przez to miejsca, które powinien wypełnić opiekun lub rodzic). Kompletny dokument prosimy o dostarczenie do sekretariatu klubu TS Gwarek.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku: POBIERZ.

 

IMG_3822