ide

Akredytacje prasowe na pojedyncze mecze:

Wnioski akredytacyjne na pojedyncze mecze składać można do godz. 12:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień rozgrywania meczu wysyłając e-mail na adres: sekretariat@tsgwarek.pl.

W treści wiadomości proszę podać:
– imię i nazwisko;
– nazwę redakcji;
– rodzaj akredytacji (Prasa/Radio/Foto/TV);
– nr telefonu;
– mecz, którego dotyczy wniosek.

Możliwości odbioru akredytacji w dniu meczu:

– sekretariat TS Gwarek (dla mediów drużyn przyjezdnych);
– żółta kasa biletowa przy ul. Wojska Polskiego (dla mediów pozostałych).

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Akredytacje przyznawane są bezpłatnie. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby akredytacji w przypadku dużej liczby zgłoszeń. W przypadku akredytacji stałych na cały sezon ligowy, prosimy o wcześniejszy kontakt z Klubem.

Regulamin korzystania z akredytacji na mecze domowe Gwarka Tarnowskie Góry w dniu meczu:

 1. Mecze mistrzowskie, pucharowe, bądź spotkania towarzyskie, w których w roli gospodarza występuje Gwarek Tarnowskie Góry, rozgrywane są na Stadionie Miejskim w Tarnowskich Górach przy ulicy Wojska Polskiego 2.
 2. Przedstawiciele mediów mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie z widoczną akredytacją prasową i ważnym dokumentem tożsamości.
 3. Wejście dla przedstawicieli mediów możliwe jest przez bramę wjazdową na teren obiektu od strony ulicy Wojska Polskiego pod warunkiem przyznania przez Klub akredytacji.
 4. Fotoreporterzy zobowiązani są przed wejściem na płytę stadionu nałożyć na siebie kamizelkę odblaskową z nazwą „FOTO”. W przypadku pobrania kamizelki z sekretariatu klubu TS Gwarek, po zakończeniu spotkania obowiązkowo prosimy o ich zwrot.
 5. Poruszanie się w obrębie boiska bez akredytacji i kamizelki jest zabronione.
 6. Dziennikarze typu „PRASA” mogą zajmować miejsca na trybunie krytej. Wtedy istnieje możliwość wejścia na stadion drogą dla kibiców (wejście również od strony ulicy Wojska Polskiego).
 7. Dziennikarze typu „RADIO” oraz „TV” ze względu na ograniczoną liczbę stoisk telewizyjnych oraz radiowych przed przyznaniem akredytacji proszeni są o kontakt z klubem w celu umówienia zasad sprawozdania z meczu.
 8. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na terenie stadionu, wjazd samochodem na parking wewnętrzny będzie możliwy tylko po uzyskaniu pozwolenia.
 9. Trenerzy i zawodnicy udzielają pomeczowych wywiadów dla telewizji wyłącznie na tle ścianek z reklamami.
 10. Konferencja prasowa odbywa się w sali konferencyjnej w budynku klubowym około 15 minut po zakończeniu meczu.
 11. Dziennikarze uczestniczący w meczach TS Gwarek Tarnowskie Góry zobowiązani są do przestrzegania klubowych regulaminów oraz w/w zasad.

 

HERB KLUBU (plik do pobrania): JPG/ PNG / CDR / PDF.