Grupa 2010 zrzesza przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Członkostwo w Grupie 2010r. związane jest z podjęciem uchwały członków o przyjęcie w poczet organizacji na podstawie wniesionej wcześniej pisemnej deklaracji. Zasady członkostwa omawiane są z każdym podmiotem odrębnie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorcy lub profesji osoby fizycznej.

Do Grupy 2010 można wstąpić w każdym czasie pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały. Z chwilą podjęcia uchwały podmiot staje się pełnoprawnym członkiem Grupy 2010, któremu służy czynne prawo wyborcze.

Członkostwo uprawnia do bezpłatnego udziału we wszystkich organizowanych imprezach okolicznościowych. Każdy członek otrzymuje kartę identyfikacyjną, która jest podstawą korzystania z wszystkich placówek sportowych oraz usługowych współpracujących z Grupą 2010r.

W zależności od formy współpracy członkowie Grupy 2010 korzystają z następujących zapisów tytularnych:

1. Sponsorzy Strategiczni
2. Sponsorzy Generalni
3. Sponsorzy Główni
4. Partnerzy
5. Patronat

Szczegółowe zasady współpracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać u osób odpowiedzialnych za organizację Grupy 2010. Adresy kontaktowe można znaleźć w dziale KONTAKT.