Nazwa ,,Grupa 2010” pochodzi od roku w którym została założona. W dniu 17 marca 2010 r. doszło do spotkania przedsiębiorców powiatu tarnogórskiego w siedzibie Towarzystwa Sportowego Gwarek Tarnowskie Góry. Celem spotkania było poruszenie problemów właściwego rozwoju sportu i rekreacji w naszym mieście, budowy właściwego wizerunku i zawodowej promocji naszego miasta, jak również poruszenie wielu problemów związanych z funkcjonowaniem i działalnością organizacji pozarządowych. Skutkiem spotkania było powołanie Grupy zrzeszającej przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne, którym leży na sercu prawidłowy rozwój sportowy naszego miasta oraz właściwa jego promocja.

Ustalono, iż Towarzystwo Sportowe „Gwarek” Tarnowskie Góry będzie organizacją, której działalność przyczyni się do istotnego rozwoju sportu i rekreacji dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego oraz przyczyni się do promocji klubu, a co najważniejsze miasta Tarnowskie Góry. Członkowie grupy zobowiązali się do podjęcia ścisłej współpracy z TS Gwarek Tarnowskie Góry udzielając pomocy materialnej, rzeczowej oraz finansowej.

Po prawie dziesięciu latach działalności Grupy 2010 możemy stwierdzić, że efekty pracy przyszły bardzo szybko, a dynamiczny rozwój grupy zrzeszającej już ponad 100 podmiotów potwierdza, iż inicjatywa była nadmiar słuszna. Po udanym początku trwa proces dopracowania zasad współpracy podmiotów zrzeszonych w ramach Grupy 2010 i dalsza realizacja ustalonych dwóch nadrzędnych celów, tj: sukcesu sportowego TS Gwarek Tarnowskie Góry połączonego z prowadzeniem zawodowego i co najważniejsze stabilnego finansowo klubu oraz promocję miasta Tarnowskie Góry o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim.

Zapraszamy do współpracy z Grupą 2010.