Miło nam poinformować, iż w budżecie Miasta Tarnowskie Góry na rok 2017 zostały przeznaczone środki finansowe na kolejny etap przebudowy stadionu Gwarka. Zaplanowanych jest kilka poważnych inwestycji na naszym stadionie. W pierwszej kolejności przebudowana zostanie płyta głównego boiska piłkarskiego, gdzie zostanie zamontowany profesjonalny system nawadniania boiska. Inwestycja rozpocznie się w miesiącu lutym, a jej zakończenie planuje się na początek marca, tuż przed rozgrywkami ligowymi.

 

Dzięki przebudowie infrastruktury wodociągowej, boisko Gwarka będzie mogło być nawadniane w sposób automatyczny w różnych porach roku, o różnych godzinach, co znacznie przyczyni się do wzrostu jakości nawierzchni trawiastej, którą już dziś Gwarek ma na wysokim poziomie.

 

Kolejną poważną inwestycję zaplanowano na połowę roku 2017, kiedy to rozpocznie się przebudowa budynku klubowego po wielofunkcyjne zaplecze sportowe, o którym już wielokrotnie pisaliśmy. W poprzednim roku pozyskano projekt oraz pozwolenie na budowę, a w tym roku przystępujemy wreszcie do realizacji. Dzięki tej inwestycji Gwarek będzie posiadał zaplecze socjalno-sportowe dorównujące poziomem do ligowych drużyn.

 

Miło nam również poinformować, iż rozpocznie się w miesiącu marcu kolejna zaplanowana inwestycja, związana z rozpoczęciem pozyskania dokumentacji projektowej na budowę sztucznego boiska piłkarskiego w Tarnowskich Górach. W pierwszej kolejności Zarząd TS Gwarek zaplanował wykonanie odwiertów geologicznych oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu boiska piłkarskiego wraz z zapleczem socjalnym. Po wykonaniu badań geologicznych i ich pozytywnego wyniku oraz wykonaniu projektu zagospodarowania terenu, zostanie wdrożony etap wykonania projektu budowlanego oraz pozyskania pozwolenia na budowę. Realizacja tej inwestycji ze względu na fakt poniesienia znaczących kosztów, uzależniona jest jednak od innych poważnych inwestycji Miasta Tarnowskie Góry. Pamiętać należy, iż w budżecie miasta muszą być przewidziane środki finansowe na realizację również innych celów społecznych.

Dodaj komentarz